ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

В случай  сключване на договори от разстояние или извън търговския обект, потребителят има право, в съответствие със ZVPot, да ни уведоми в рамките на 14 дни от ПОЛУЧАВАНЕТО, че се оттегля от договора, без да се налага да посочва причина за своето решение. Потребителят е физическо лице, което получава или използва стоки и услуги за цели извън своята професионална и/или търговска дейност. Следователно възможността за отказ от договора в съответствие със ZVPot НЕ важи за юридически лица.

Купувачът, който се оттегли от договора или поръчката, трябва да върне стоките неповредени в оригиналната опаковка и в същото количество, освен ако стоката  е унищожена, дефектна, загубена или количеството е намалено без вина на потребителя.

В случай, че продавачът прецени, че върнатите стоки са повредени или че върнатото количество не съвпада, потребителят е отговорен за намаляването на стойността на стоките, ако намаляването на стойността е резултат от действия, които не са непременно необходими за определяне на естеството, характеристиките и функционирането на стоките. Потребителят може да инспектира и тества стоките до степента, необходима за установяване на реалната ситуация. Само поради намаляване на стойността на стоките поради поведението на потребителя, компанията не може да лиши потребителя от правото да се откаже от договора и по този начин да възстанови покупната цена.

Счита се, че сте изпратили искането си за отказ от договора навреме, ако я представите в рамките на срока, определен за отказ. Тежестта на доказване относно упражняването на правото на отказ, съгласно настоящия член, се носи от потребителя.

Ако вече сте получили стоките и се откажете от договора, трябва да върнете стоките в рамките на 14 дни след известието за анулиране с препоръчана поща като пакет на нашия адрес: bestnfast.bg, гр. София ул. Банско шосе 2 (разпределителен център Еконт)

Счита се, че сте върнали стоките навреме, ако ги изпратите преди изтичането на 14-дневния срок за връщане.

Върнете стоките като колет, а не като писмо. Върнатите продукти трябва да бъдат придружени от копие на фактурата и формуляр за връщане който е на дъното на текста. НЕ ПРИЕМАМЕ пратки с наложен платеж.

В случай на анулиране на договора, потребителят покрива сам разходите за връщане на стоките, които се таксуват според ценовата листа на куриера/пощата която ще достави стоката и зависят от вида и размера на пакета.

Потребителят не може да иска възстановяване на допълнителни разходи, направени в случай, че изрично е избрал различен вид пратка по-скъпа от най-достъпната стандартна пратка, предлагана от продавача.

Ако вече сте платили за поръчаните стоки, ние ще възстановим всички получени плащания (общи разходи за покупка и доставка), които сте направили в резултат на поръчката веднага, или в рамките на 14 дни след получаване на известието за отказ и получаване на доказателство, че сте върнали стоката на нашия адрес.

Начинът на връщане е на вашата банкова сметка (лична сметка), която сте написали във формуляра за връщане.

Ако продуктът не работи правилно или не работи според очакванията, моля, обадете се на нашата техническа служба на телефонен номер +359 2 4929386, където нашите консултанти ще могат да ви помогнат с необходимите пояснения. Така ще избегнете евентуална злоупотреба с продукта и щети върху самия продукт и евентуални щети върху други хора или предмети.

Няма да приемем рекламации за продукти, за които ще бъде установено, че са повредени заради  неправилна или неподходяща употреба или работа, която не е необходима за определяне на естеството, характеристиките и функционирането на стоките. Ако желаете да получите обратно такъв продукт, след отхвърляне на иска, ние ще ви го изпратим и ще бъдете таксуван за разходите, свързани с доставката. Алтернативно, можете да вземете този продукт от нашия адрес.

Формулярът за отказ от договора може да намерите тук: bit.ly/KHodstop